Количка

0 артикула
     
Добре дошли в нашия магазин!

Категории с падащо меню

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Предмет:

Shop.welding.bg предлага специализирани продукти за заваряване и рязане предназначени изключително за професионални клиенти. Професионален клиент (по-нататък само Клиент) е всяко физическо или юридическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които са предназначени за извършване на търговска и/или професионална дейност и като такова се третира по съответните Европейски и Български закони. Закупуването и употребата на продукти от Shop.welding.bg извън посочените условия е на собствен риск! В допълнение и заедно с условията регламентирани по-долу се прилагат и съответните специфични условия на доставчиците представени на Shop.welding.bg.


Регистрация на клиент

Препоръчваме всеки клиент, който възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия Shop.welding.bg, да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма в меню регистрация, като по този начин създава свой клиентски профил. Shop.welding.bg не носи отговорност за грешки в попълването на данните!

Чрез създаването на клиентски профил:
1. Придобива парола, с която се идентифицира в Shop.welding.bg. След потвърждение на регистрацията, генерираната парола и информация може да бъде променена по всяко време.
2. Извършва следващи поръчки чрез клиентския си профил без да се налага повторно въвеждане на информацията.
3. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за пазаруване в Shop.welding.bg.
4. Получава правото да извършва поръчки за закупуване на стоки, предлагани от Shop.welding.bg при преференциални условия определени на база история на покупките.

Shop.welding.bg си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

Процедура за пазаруване

Когато направите поръчка за закупуване на продукти от Shop.welding.bg ние Ви изпращаме e-mail потвърждаващ детайлите на поръчката и условията за доставка.
Поръчка, направена през уеб-сайта Shop.welding.bg представлява и се счита за заявка за закупуване на продукт, подлежаща на разглеждане и изготвяне на оферта (оформена като проформа-фактура).

Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на Shop.welding.bg контактува с Вас и получи Вашето потвърждение за валидността на поръчката. Препоръчваме потвърждението да се извършва и в писмен вид чрез обратен e-mail, в който приемате изпълнението на поръчката съгласно напавената оферта (проформа-фактура)!

При оформянето на покупката от клиента се изисква:
1. Да посочи валидни адрес за доставка и телефон/e-mail за контакт.
2. Да въведе коректна информация за издаване на фактура. Shop.welding.bg не носи отговорност за грешки в попълването на данните!
3. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона “Завършване на поръчката”. Чрез натискане на бутона “Завършване на поръчката” клиента изразява съгласието си с настоящите Общи условия.
4. След получаване на поръчка представител на Shop.welding.bg се свързва с Клиента по телефона за да уточни условията за доставка на поръчаните артикули и при съгласие му изпраща и e-mail със съответната оферта (проформа-фактура).
5. Клиентът получава по e-mail съобщение за изпратената поръчка (експедиционна бележка), което съдържа детайли за доставка на пратката. Клиентът проверява съответствието на тази експедиционна бележка със съответната проформа-фактура и алармира за разлики в течение на 24 часа от издаването! След този етап доставката се счита за неотменяема!

Цена и плащане:

Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Обявената за всеки един продукт цена важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и не включва разходите за доставка. Цената на продуктите, които се показват с цена 0.00лв. (нула лева и нула стотинки) е обект на договаряне при запитване (съжаляваме, но програмният продукт не предлага опция за маркиране с "по договаряне", а само фиксирана цена).

Плащането на стоките се извършва в български лева чрез някой от обявените методи. Възможните методи на плащане са наложен платеж и банков превод. Наложения платеж е валидно разплащателно средство само за обща стойност на доствката до 400лв.Крайните цени се формират след прилагане на текущата система за отстъпки!
 
Дължимата от клиента сума при доставяне на стоката и извършване на наложения платеж не се калкулира автоматично. Общата дължима сума по сделката се калкулира след изчисляване на разходите по доставката и добавяне към цената на стоката.
 
Shop.welding.bg публикува информация за наличността на продаваните стоки, но преобладаващата част от артикулите идват от централно-европейски склад и детайлите по доставка на даден артикул се координират и потвърждават. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно условията и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.

Доставка на продуктите:

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка в съответствие с техните Тарифи за доставка и настоящите Общи условия.

Срок на доставка:

Срокът на доставка зависи от условията на доставка на конкретния доставчик на продукта. Стандартният срок за доставка е 12-15 работни дни.

Ако продуктът не е на склад (особено в случаите на изчерпан внос или недостатъчно произведено количество) срокът може да бъде значително по-дълъг. В случай на голямо търсене или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът също може да бъде удължен. При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон/e-mail за контакти.

Гаранция и връщане:

Всички стоки предлагани от Shop.welding.bg са от официални вносители и дистрибутори. Всеки продукт предлаган от Shop.welding.bg е с изрично указан гаранционен срок. За гаранционно обслужване, Клиентът може да се обърне свободно към съответния сервиз, отбелязан на гаранционната карта.

Shop.welding.bg гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.

В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.
Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

Права и задължения:

Shop.welding.bg се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок.

Shop.welding.bg се задължава да изпълнява уговорките с клиента с дължимата грижа.

Shop.welding.bg не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация за стоката.

Shop.welding.bg не се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.

Shop.welding.bg не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на форсмажорни обстоятелства.

Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 3 (три) работни дни след получаването на пратката.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране са били причинени видими дефекти по стоката. В този случай клиентът не трябва да подписва придружавашите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да уведоми представител на Shop.welding.bg.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако е налице несъответствие с поръчаната търговска марка. Рекламацията при несъответствие с поръчаната търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на уговорената.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато не е спазен срока на доставката.

При предявяване на рекламация, потребителят може да претендира за:

- Възстановяване на заплатената сума.
- Заменяна на стоката с нова.
- Отбив от цената.
- Безплатно извършване на ремонт.

При предявяване рекламация, представител на Shop.welding.bg може да поиска връщане на повредената стока и/или други доказателства (снимки, товарителници и др.под.) за основание на рекламацията.

Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на Shop.welding.bg.

Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка.

Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки.

Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно уговореното.

Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.

Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на името и паролата за клиентския си профил, както и за всички действия, извършвани с тях.

Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.

Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.

Клиентът се задължава да спазва действащото законодателство на ЕС, Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в Shop.welding.bg.

Защита на клиентските данни:
Shop.welding.bg се задължава да използва данните на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.
Shop.welding.bg се задължава да не разкрива данните на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
Shop.welding.bg се задължава да използва данните на клиента, само за следните цели:

- Обработка на клиентска поръчка.

- Статистически.

- Администриране и обслужване съдържанието на магазина.

- Ако клиентът е дал съгласието си, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции. Съгласието се дава при създаването на клиентския профил, където Клиентът изразява съгласието си да получава информация от Shop.welding.bg чрез телефон/електронна поща за: продукти, промоции и специални оферти.


Снимки, илюстрации и описание на продукт:
Публикуваните в този уеб-сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики чрез сайта на производителя.

Правно регулиране:

Shop.welding.bg е он-лайн магазин на Електроди Трейдинг ЕООД, Ихтиман
Всички права запазени!

Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на Shop.welding.bg, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на Shop.welding.bg. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично писмено съгласие на Shop.welding.bg. Ползването на всички материали за персонални и вътрешно-фирмени цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между Shop.welding.bg, клиенти и трети лица се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и Европейският съюз.

Нови продукти

Rebel EMP 215ic за MIG/MMA/Lift TIG

Rebel EMP 215ic за MIG/MMA/Lift TIG

Цена без ДДС: 0.00лв.
Цена с ДДС: 0.00лв.
Warrior Tech

Warrior Tech

Цена без ДДС: 230.00лв.
Цена с ДДС: 276.00лв.
BAHCO Комплект лозарска ножица и ловен нож "MORA" P121-23-2444

BAHCO Комплект лозарска ножица и ловен нож "MORA" P121-23-2444

Цена без ДДС: 0.00лв.
Цена с ДДС: 0.00лв.

Най-продавани

EH-550

EH-550

Цена без ДДС: 39.88лв.
Цена с ДДС: 47.86лв.
OK 61.30

OK 61.30

Цена без ДДС: 67.68лв.
Цена с ДДС: 81.22лв.

Производители